Modules UitvaartSuite

TroBit UitvaartSuite bestaat uit drie basisversies met verschillende modules.
Een kort overzicht van de beschikbare modules; wilt u meer informatie over de modules die voor u van belang kunnen zijn, neem dan contact op met TroBit, telefoon (070) 351 88 34.

Meer informatie over de basisversies? Klik hier.

Single-user of Multi-user
U kunt altijd kiezen voor een versie voor één of een versie voor meerdere gebruikers. Per gebruiker kunnen rechten worden toegekend.

Multi-administratie
Het is mogelijk om administraties in separate databases per administratie onder te brengen. Dit kan handig zijn als bijvoorbeeld de administratie voor een derde wordt verricht. Alle gegevens, zoals bijvoorbeeld afwijkende tarieven worden per administratie toegepast. 

Draaitabellen
Het samenstellen van rapportages aan de hand van verschillende combinaties. Deze rapportages kunt u eenvoudig exporteren naar een Spreadsheet programma.

Documentbeheer
Met deze module heeft u uw digitale archief altijd onder handbereik. Met UitvaartSuite vervaardigde correspondentie wordt direct opgeslagen in het juiste dossier. Ingekomen correspondentie of digitale foto’s kunt u zelf toevoegen aan het dossier. 

Meldingen
Acties en vervolgacties kunnen aan een medewerker worden gekoppeld. Acties worden gesignaleerd totdat deze zijn opgevolgd; een eventuele vervolgactie wordt automatisch gegenereerd. Ook (telefoon)notities kunnen worden gekoppeld. U heeft eenvoudig het beheer van en het inzicht in alle afspraken van medewerkers met relaties.

Overzichten
Naast de vaste overzichten kunt u zelf eigen overzichten samenstellen. 

Financieel
Voor het factureren van alle nog openstaande posten met behulp van een factuurwizard. Verschillende factureringsmogelijkheden.

Statistiek
U kunt eenvoudig tellingen genereren uit uw eigen administratie(s) middels verschillende selectiemogelijkheden.

Mailing
Mogelijkheid om een selectie van relaties aan te schrijven, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes of uitnodigingen. Verschillende selectiemogelijkheden.

Plechtigheid
Het plannen van plechtigheden en afspraken binnen de beschikbare ruimtes. Ook diensten (koffie, cake etc.) en muziek kunnen worden toegevoegd. Nu verkrijgbaar met app, waardoor (aula)medewerkers de digitale ‘daglijsten’ continu kunnen bijwerken.

Winkel
Voor de administratie en facturatie van winkelverkopen zoals asbussen, assieraden en gedenktekens. Met de geïntegreerde voorraadadministratie heeft u altijd grip op uw artikel- en orderadministratie. 

Bezoek agenda
Voor het monitoren van alle (bezoek)afspraken en vervolgafspraken. Afspraken kunnen vastgelegd voor een medewerker of een groep medewerkers. Relevante gegevens kunnen worden vastgelegd.

Plattegrond
Gegevens van een graf overzichtelijk bij elkaar voor de begraafplaatsbeheerder; het is ook mogelijk om de plattegrond beschikbaar te stellen voor bezoekers van uw begraafplaats; zij zien dan bijvoorbeeld de locatie van een graf, de naam van de overledene, eventueel met foto’s.

Zuil
Als uitbreiding van de module Plattegrond kan de plattegrond worden getoond op een informatiezuil (hardware niet meegeleverd). Bezoekers kunnen zo buiten kantoortijden informatie - rekening houdend met de Wet op de Privacy -  opvragen.

Opbaring
Voor het inplannen van opbaringen in verschillende opbaringsruimten. Alle gegevens, zoals gegevens van de overledene, aantal ligdagen, te leveren diensten, tarieven en dergelijke kunnen eenvoudig worden geboekt in de administratie. 

Groenbeheer
Voor het registreren van contracten voor seizoenbeplanting. Uitgebreide registratie van plantsoorten- en aantallen mogelijk, doorberekening uren, vervaardiging en verwerking van werkbriefjes voor de groenbeheerder.

Uitvaartformulier inlezen
Met deze module kan het digitale uitvaartformulier (plechtigheid) dat door de uitvaartondernemer is aangeleverd, worden ingelezen in de plechtigheidsagenda van UitvaartSuite.

Klant Tevredenheids Onderzoek (K.T.O.)
Mogelijkheid om enquêtes uit te voeren omtrent de uitvaart en daarop de uitvaarten te verbeteren.

Rouwpost & Postcodeboek
U kunt een adressenlijst voor de rouwpost aanmaken. Deze module wordt geleverd in combinatie met de optionele module Postcodeboek (automatische controle op juistheid adres (pc/straat). 

Planning
U kunt activiteiten van de verschillende uitvaarten die op een dag plaatsvinden overzichtelijk in beeld brengen met de daarbij behorende activiteiten zoals de inzet van personeel. U kunt de roosters van personeelsleden doorgeven via een pdf of een HTML-link.

Planviewer
Als uitbreiding van de module Planning kan er een planning van de dag getoond worden op een groot scherm, zo kunnen de medewerkers direct zien welke uitvaarten op de dag zijn.

Voorbespreking
U kunt een voorbesprekingsdossier aanmaken dat op een later tijdstip kan worden overgezet als een uitvaartdossier, zonder dat u het gehele dossier opnieuw moet invoeren. De begroting kunt u tijdens de voorbespreking direct tonen aan de betrokkene.

Communicatie
Met deze module kunt u een uitvaartdossier overhalen naar de laptop of tablet (stand alone) om deze bij de nabestaande(n) direct in te voeren. U bent dan niet afhankelijk van een internetverbinding. Ook als app beschikbaar.

Contributie
Voor bijvoorbeeld verenigingen; er kunnen verschillende contributies en kortingspercentages worden gehanteerd. Ook eventuele uitkeringen kunnen worden vastgelegd. Contributie kan op verschillende manieren worden geïnd. Betalingen kunnen automatisch worden verwerkt op basis van de door de bank gehanteerde standaarden. 

Depositofonds
Voor de administratie van een uitvaart depositofonds. Onder andere overzicht van stortingen, inzicht in opbouw, automatische renteberekening voor uitkering bij overlijden.

Verzekeringen
Voor het onderhouden van de administratie van een polisportefeuille. Deze module kan naar wens van de organisatie worden aangepast met behulp van instellingen en stamgegevens. Instellen polissoorten, looptijden, berekeningen van premie, mogelijkheid voor indexering, etc.

Online reserveringen
Door u geautoriseerde ondernemers kunnen bij u een plechtigheid op datum en tijd reserveren in u online-agenda. Alles is direct gekoppeld aan uw administratie.

Mobile
Uw medewerkers kunnen de gegevens van een rustplaats of overledene opzoeken in de app.

Online gedachtenisbord
Via deze internettoepassing kunt u op uw website een gedachtenisbord publiceren ter herdenking van overledenen. In het overzicht worden alle overledenen uit uw administratie getoond die op de actuele dag en datum in het voorgaande jaar tot 10 jaar daarvoor zijn overleden.

Koppelingen
Er zijn verschillende koppelingen mogelijk met andere pakketten. Zo bieden wij onder andere koppelingen aan met Cendris, GBA-koppeling, GBAV-koppeling, Koppeling begraafplaatsenonline, Koppeling GIS, Koppeling topbloemen, XML-koppeling en natuurlijk met modules van US.

TroBit staat voor u klaar!

TroBit is sinds 1993 gespecialiseerd in de ontwikkeling van programmatuur voor de uitvaartbranche.
 
Alle software wordt in eigen huis ontwikkeld.  De 'UitvaartSuite', hét modulaire softwarepakket voor de uitvaartbranche, kunnen wij u precies bieden wat u nodig heeft.
 
Contact
 
Bel naar (070) 351 88 34 en maak een afspraak. Een adviseur bespreekt met u de mogelijkheden.
 
Klik hier voor meer informatie over TroBit
 
TroBit is onderdeel van
'de Facultatieve Groep'.